•  
  G26618
   
  图腾G26618网络机柜600*600*988前玻璃后钢板,1个托盘、2个风扇、1个8口PDU产品主要规格及性能标准:   &nb
   
 •  
  W26609白
   
  图腾W26609  600*600*501 前玻璃后钢板WM系列挂墙机柜订购代号订购代码容量(U)宽度(mm)深度(mm)高度(m
   
 •  
  W26606白
   
  图腾W26606白,600*600*368  前玻璃后钢板WM系列挂墙机柜订购代号订购代码容量(U)宽度(mm)深度(mm)高度(mm)包装
   
 •  
  K38242
   
  图腾K38242服务器机柜  800*1200*2000  前后网门,后门双开K3系列网络机柜订购代号订购号容量(U)宽
   
 •  
  K38142
   
  图腾K38142服务器机柜  800*1100*2000  前后网门,后门双开K3系列网络机柜订购代号订购号容量(U)宽